babovka

Kdo jsme a co děláme

Jsme Centrum Anabell a od roku 2002 pomáháme osobám s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým. Této skupině lidí se věnujeme jako jediný poskytovatel sociálních služeb v ČR. Navíc se věnujeme osvětě a vzdělávání.

Mezi poruchy příjmu potravy patří především mentální anorexie a bulimie. Tyto nemoci postihují v 90 % případů mladé dívky. V rizikové skupině 13 – 25 let jimi trpí až 6 %, věk ohrožených se ale snižuje. Setkáváme se i s 8letými dětmi s některou z poruch příjmu potravy.

Poruchy příjmu potravy patří mezi psychická onemocnění. Jsou léčitelné, podle statistik však až 10 % nemocných umírá. Jedním z důvodů je stálá tabuizace tématu.

O Centru Anabell

Náš tým tvoří sociální pracovníci, psychologové a terapeuti, lékaři, nutriční specialisté a další odborníci. Často jsme prvním místem, kde nemocní nebo jejich blízcí získají první informace o poruchách příjmu potravy a léčbě. Pobočky máme v Praze, Brně a Ostravě a ročně poskytneme pomoc v přibližně 2 000 sezeních/kontaktech.

Většina našich služeb, mezi které patří poradenské a terapeutické centrum, korespondenční kurz nebo telefonická krizová pomoc, je pro naše klienty zdarma. A právě proto jste pro nás velmi důležití vy. Naši podporovatelé.

Více informací o Centru Anabell získáte na www.anabell.cz.

Proč jsou pro nás důležití dárci?

ruka

Patříme mezi neziskové organizace a peníze sháníme svépomocí. Našimi klienty jsou navíc často mladé dívky, které samy nevydělávají a své problémy tají před okolím. Služby proto nemůžeme a ani nechceme nabízet komerčně.

Pravidelně žádáme o granty, pořádáme charitativní akce a sbírky. Velmi si ale vážíme každého našeho podporovatele.

Kolik a na co potřebujeme?

  • 500 Kč stojí individuální sezení s psychologem/terapeutem (50 minut).
  • 600 Kč stojí individuální sezení s nutričním terapeutem (50 minut).
  • 600 Kč stojí přednáška primární prevence v oblasti poruch příjmu potravy.
  • 800 Kč stojí krizový telefonický rozhovor (50 minut).
  • 1 200 Kč stojí skupinové sezení (120 minut).

Podporují nás:

Tiskové zprávy

Napsali o nás: