babovka

Co děláme

Centrum Anabell od roku 2002 úspěšně pomáhá osobám s poruchami příjmu potravy, kterými jsou především mentální anorexie a bulimie, a jejich blízkým. Jedná se o jedinou neziskovou organizací v ČR, která se této problematice věnuje komplexně, tedy i s přesahem k osvětové a vzdělávací činnosti… čti více

Pro jsou pro nás důležití dárci?

rukaNeziskové organizace, kterou je Centrum Anabell, nemají pravidelný přísun financí z veřejných zdrojů a jsou odkázány na to, jaké zdroje získají svépomocí. Zároveň se musí přizpůsobovat a reagovat na změny ve financování neziskového sektoru, jakými jsou klesající objem financí… čti dále

Kolik na co potřebujeme?

individuální sezení s psychologem/terapeutem
80/500
individuální sezení s nutričním terapeutem
120/600
telefonický krizový hovor
200/800
skupinové sezení
400/1 200
10 lekcí Korespondenčního kurzu
600/1 500
přednáška primární prevence v oblasti poruch příjmu potravy
120/600